600 223 207 501 738 705

Przygotowanie plików

Przygotowanie pliku pdf

  1. Utworzony przy użyciu sterownika Apogee plik postscriptowy można poddać konwersji do pliku pdf posługując się programem Normalizer lub  Distiller. W nowych wersjach programów typu Corel X4 i X5 istnieje możliwość opublikowania projektu do pliku pdf.
  2. Praca powinna być kompozytowa. Zostanie rozbarwiona na RIP’ie do triady CMYK i ewentualnych kolorów dodatkowych. W zleceniu powinna znaleźć się informacja, że plik jest kompozytowy.
  3. Praca powinna mieć pasery. Ułatwi to obsługę RIP’a i nie będzie wymagało dodawania paserów  z RIP’a (Page Border).
  4. Nie powinno się stosować zmniejszania rozdzielczości (Downsampling). Konwersja do pdf powinna zachować wysoką jakość.
  5. Należy stosować kompresję bezstratną ZIP.
  6. W przypadku użycia programu Distiller w wersji 4.0 – 9.0 warto przygotować odpowiedni plik ustawień.
  7. W dziale Prepress udostępniamy wspomniane pliki dla prac kompozytowych – edica comp.jobopctions i rozseparowanych prac – edica comp.jobopctions.

Przygotowanie pliku otwartego

Przenoszenie pracy pomiędzy komputerami może być przyczyną niepoprawnego odczytania czcionek, fotografii oraz grafiki. Dlatego standardem w poligrafii jest zapisywanie projektu w formacie pliku postscriptowego. Na życzenie klienta wykonujemy taką czynność posługując się programem Corel Draw do wersji X5.

W takim przypadku projekt powinien zawierać teksty zamienione na krzywe oraz wszystkie fotografie i elementy projektu. Praca powinna zostać ułożona na stronie formatu netto, a wszystkie jej elementy kolorystyczne muszą być w formacie CMYK.

Po wykonaniu pliku postscriptowego należy wykonać wydruk testowy (ozalid niskiej rozdzielczości ze  zrastrowanej pracy), który wymaga akceptacji klienta przed naświetlaniem.