600 223 207 501 738 705

Kontakt

Centrala
Prepress – Edica Sp. z o.o.
ul. Bystra 12A
61-366 Poznań

Godziny otwarcia:
Pracujemy od poniedziałku do piątku w godzinach od 6.00 do 22.00
tel. +48 61 653 03 34
fax +48 61 648 25 39
kom. +48 600 223 207 (NAŚWIETLANIE)
kom. +48 501 738 705 (MONTAŻ)
prepress@edica.pl

Swoje dane osobowe przekazujesz nam dobrowolnie. Ich przekazanie jest konieczne dla prowadzenia negocjacji zmierzających do zawarcia oraz realizacji umowy. Będą one przetwarzane przez firmę EDICA Sp. z o.o. (zwaną dalej Edica) w celu:

 • realizacji świadczonych przez Edikę usług lub sprzedaży produktów,
 • monitorowania wiarygodności płatniczej kontrahentów oraz dochodzenia roszczeń,
 • realizacji obowiązków nałożonych na Edikę przepisami prawa w tym, do celów podatkowych i rachunkowych,
 • realizacji własnych celów statystycznych i analitycznych,
 • prowadzenia działań marketingowych dla własnych usług i produktów,
 • zapewnienia bezpieczeństwa mienia i osób przebywających na terenie prowadzonej działalności gospodarczej,
 • przechowywania danych dla celów archiwalnych.

 

Twoje dane będą przetwarzane przez okres nie dłuższy niż 5 lat liczony od początku roku następującego po roku obrotowym, w którym transakcja lub postępowanie zostały ostatecznie zakończone, należności spłacone, rozliczone lub przedawnione. Okres ten może być przedłużony, jeśli będzie to konieczne dla realizacji obowiązków Ediki wynikających
z przepisów prawa lub realizacji prawnie uzasadnionych interesów. Po tym okresie dane zostaną usunięte lub zanonimizowane.

 

Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest niezbędność Twoich danych do wykonania umowy, której jesteś stroną, lub do podjęcia działań na Twoje żądanie, przed zawarciem umowy. Twoje dane są również niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Edica. Edica jest uprawniona do przetwarzania Twoich danych osobowych, jeśli jest to konieczne do realizacji jej prawnie uzasadnionych interesów, takich jak na przykład: zapewnienie bezpieczeństwa, dochodzenie roszczeń, ochrona przed próbą oszustwa lub marketing bezpośredni.

 

Odbiorcą Twoich danych osobowych są podmioty:

 • wspierające nas w realizacji świadczonej dla Ciebie usługi, na przykład firma spedycyjna dostarczająca zamówione przez Ciebie prace,
 • realizujące dla nas działania marketingowe, serwisujące nasz system informatyczny, wspierające nas w monitorowaniu wiarygodności płatniczej kontrahentów
  i dochodzeniu roszczeń,
 • wspierające nas w realizacji obowiązków wynikających z przepisów prawa na przykład biegły rewident lub podmiot archiwujący i niszczący dokumentację zawierającą dane osobowe.

 

Przysługuje Ci prawo żądania od Ediki dostępu do Twoich danych osobowych, usunięcia lub ich ograniczenia, sprostowania osobiście lub poprzez złożenie pisemnych oświadczeń. Masz prawo do zgłoszenia sprzeciwu wobec przetwarzania danych oraz wniesienia skargi do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

W sprawach związanych z ochroną danych osobowych prosimy o przesyłanie korespondencji na adres spółki lub e-mail: odo@edica.pl.