600 223 207 501 738 705

Montaż elektroniczny

Dane techniczne

Impozycja jest wykonywana na 2 stanowiskach komputerowych wyposażonych w nowoczesny system Apogee 12.0. Pozwala on, przy całkowicie elektronicznym obiegu pracy, na sprawdzenie poprawności plików, impozycję oraz na wykonywanie odbitek próbnych przed naświetleniem. Agfa Apogee umożliwia integrację przygotowalni i drukarni w ramach standardu CIP3 i CIP4, w tym nagrywanie job kart Heidelberg i Roland. W połączeniu z usługą montażu elektronicznego oferujemy barwne wydruki ozalidowe.

Automatyczny montaż arkusza drukarskiego z wszelkimi testami i opisami uwzględniający szereg uwarunkowań technologicznych w procesie druku oraz introligatorni, takich jak: spady, odstawienia, sposób falcowania, orientację i  wielkości stron, grubości papieru, sposób oprawy, etc. Generuje także znaki drukarskie. Daje to możliwość akceptacji poprawności całej pracy na ekranie monitora lub na wydruku impozycyjnym, wykorzystując ten sam plik, który jednocześnie jest zbiorem do naświetlania filmu lub płyty CTP. Impozycja wykonywana jest w oparciu o wzorce tworzone w programie Preps definiujące schemat falcowania oraz informacje o stronach zawarte w przetwarzanym dokumencie.

Sprzęt

Apogee 12.0

Aplikacja Apogee 12.0 zarządza procesami prepress takimi jak: impozycja, zalewkowanie, rasteryzacja i zarządzanie plikami w naświetlaniu CTF i CTP. Ważną funkcją aplikacji jest tworzenie cyfrowych kart technologicznych tzw. Job Ticket z informacją o danej pracy, konwersja do formatu PDF z możliwością weryfikacji i edycji, stosowanie formatu JDF, zarządzanie kolejkami wyjściowymi i kontrola pracy systemu poprzez sieć komputerową. Informacje o procesie przedstawiane są w jednym oknie, dając pełną kontrolę nad wszystkimi etapami, umożliwiając reagowanie na zmieniające się priorytety.

Pliki: pdf lub prace otwarte.

Nośniki

MAC/PC: CDR; CDRW; DVD; USB
MAC: dyski FireWire

Kontakt

Galeria