600 223 207 501 738 705

Certyfikaty

2014

ISO to zbiór międzynarodowych norm, uznawany i rozpoznawany na całym świecie.

ISO 9001 to system zarządzania jakością. Jego wdrożenie oznacza, że Edica jest ukierunkowana na zrozumienie i spełnienie wymagań klienta.

ISO 14001 to system zarządzania środowiskowego. Jego wdrożenie oznacza, że Edica jest świadoma swego wpływu na środowisko i rozmyślnie nim zarządza.

2013

FSC® – znak odpowiedzialnej gospodarki leśnej. Edica Sp. z o.o. posiada certyfikat FSC® (Forest Stewardship Council®), który świadczy o odpowiedzialnym stosunku firmy do zagadnień środowiskowych i praktycznej trosce o ochronę terenów leśnych.

Edica oferuje swoim klientom możliwość wykonania produktów certyfikowanych. Oznacza to, że w wyrobie końcowym znane jest pochodzenie drewna użytego do produkcji poszczególnych elementów i można precyzyjnie określić całą drogę jaką przeszło od momentu pozyskania z lasu. Jest to możliwe dzięki temu, że wszystkie firmy uczestniczące w obrocie danymi surowcami również posiadają certyfikaty kontroli pochodzenia produktu. Korzystanie z produktów oznaczonych symbolem FSC® stanowi promocję standardów społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw.

2013

Świadectwo AEO (Authorized Economic Operator) Świadectwo AEO to rodzaj identyfikatora bezpiecznego partnera handlowego, którym Edica może się posługiwać nawiązując nowe kontakty handlowe w kraju i za granicą, a szczególnie w państwa UE. Świadectwo AEO wydawane jest tylko dla zaufanych przedsiębiorców po przeprowadzeniu gruntownego audytu całej firmy przez administrację celną.

Podstawą do jego wydania jest:

  • odpowiednie przestrzeganie wymogów celnych,
  • odpowiedni system zarządzania ewidencjami handlowymi,
  • udokumentowana wypłacalność,
  • posiadanie odpowiednich standardów bezpieczeństwa i ochrony.

Certyfikat AEO potwierdza, że jesteśmy wiarygodnym partnerem w międzynarodowej wymianie towarów.

2012

Wyróżnienie Dobra Marka jest przyznawane najbardziej dynamicznym i najlepiej rozpoznawalnym markom obecnym na polskim rynku. Dziennik Rzeczpospolita oraz Instytut Filozofii i Socjologii Polskiej Akademii Nauk już po raz trzeci przeprowadziły badania rynkowe mające na celu określenie wartości, aktywności i rozpoznawalności poszczególnych brandów. Przedmiotem analiz objęte zostały miedzy innymi: pozycja rynkowa marki i jej siła, jakość prezentowana przez dany produkt oraz stopień zaufania konsumentów.

Nasze kalendarze, a tym samym marka Edica, zostały w tych badaniach ocenione bardzo wysoko i w efekcie firma zdobyła tytuł Dobra Marka 2012 – Jakość, Zaufanie, Renoma.

Tytuł Dobra Marka potwierdza najwyższą jakość naszych produktów oraz świadczy o zaufaniu odbiorców i renomie marki.